WARSZTAT R – Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

15 maja 2023 – Poniedziałek
18 maja 2023 – Czwartek

OPIS

Jedyną instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów promieniotwórczych jest państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP), który odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od chwili ich przejęcia od wytwórcy. ZUOP jest też operatorem i użytkownikiem Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP). KSOP położone jest w miejscowości Różan nad Narwią w odległości ok. 90 km od Warszawy i mieści się na terenie dawnego fortu, zajmując powierzchnię 3,045 ha. KSOP funkcjonuje od 1961 roku i według klasyfikacji MAEA jest typem składowiska powierzchniowego.

PROGRAM

8:00 – Odjazd z Warszawy do Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie Autokar odjedzie z parking dla autokarów spod Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki

09:45-12:30 – Wizyta techniczna w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych

13:00-14:00 – Przerwa obiadowa

Ok. 14:00 Odjazd do Warszawy, ok. 15:30 przyjazd do Centrum Warszawy

Plan Warsztatów