Andrzej Głowacki jest Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, z którą jest związany od wielu lat. Poprzednio zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Jądrowego, odpowiadając m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem obiektów jądrowych w kraju, w tym reaktora badawczego MARIA. W PAA Andrzej Głowacki piastował również funkcję Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli, a także Naczelnika Wydziału Kontroli Obiektów Jądrowych.

Magister fizyki, absolwent Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje umiejętności doskonalił na studiach podyplomowych w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Odbył także szereg szkoleń krajowych oraz międzynarodowych, w tym m.in. szkolenie stanowiskowe w Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (US NRC) w zakresie prowadzenia kontroli na budowie elektrowni jądrowej Vogtle oraz V.C. Summer, jak również rozruchu elektrowni jądrowej Watts Bar 2 w Stanach Zjednoczonych.

Andrzej Głowacki jest przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej w Grupie Szefów Europejskich Urzędów Dozoru Radiologicznego (HERCA) oraz Zachodnioeuropejskim Stowarzyszeniu Regulatorów Jądrowych (WENRA). Posiada uprawnienia inspektora dozoru jądrowego.