XI Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Kontynuując tradycję poprzednich lat, Narodowe Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych organizują XI Międzynarodową Szkołę Energetyki Jądrowej, która odbędzie się w Warszawie, Świerku i w Różanie w maju 2023 roku.

Głównym celem wydarzenia jest podniesienie świadomości społecznej na temat energetyki jądrowej i stosowanych technologii w przemyśle jądrowym.

W celu umożliwienia udziału w szkole jak największej liczby osób jedenasta edycja w odróżnieniu od poprzednich będzie przeprowadzona w formie hybrydowej. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie YouTube. Wydarzenie ma na celu dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w myśl zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji, posiadającym różne wykształcenie, bez ograniczeń wiekowych oraz umożliwiając dostęp do wydarzenia osobom posiadającym niższy status materialny, dzięki otwartemu charakterowi wydarzenia i transmisjom online.

Tradycyjnie Szkoła Energetyki Jądrowej będzie składała się z dwóch dni warsztatowych oraz dwóch dni wykładowych.

Wykłady

W dniu 16 maja 2023 roku odbędzie się pierwszy dzień wykładowy.

W dniu 17 maja 2023 roku odbędzie się drugi dzień wykładowy.

Warsztaty

W dniach 15 i 18 maja 2023 roku odbędą się warsztaty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie.

Pełny Program Szkoły w Języku Polskim

Main Session Program

Prezentacje z Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej

BWRX-300 -Public Information Presentation

DOTYCHCZASOWE DOSWIADCZENIA I PLANY NA PRZYSZLOSC W ZAKRESIE KSZTALCENIA DLA PPEJ

EJ w KSE

Energia jadrowa w przestrzeni kosmicznej

HTGR -A.Boettcher

KHNP Solution with APR1400 for Poland – Euisik Won

Nuclear in the clean energy mix -Rauli Partanen

Overview of IAEA Design Safety Requirements for Nuclear Power Plants

Proces wdrożenia małych reaktorow modułowych (SMR) w Polsce

Promieniowanie jonizujace a energetyka jadrowa

Radiofarmaceutyk – jak wdrozyc aby zastosowac u pacjentow – Wioletta Wojdowska

Radiofarmaceutyk – jak zaprojektowac i otrzymac – I.Cieszykowska

Status realizacji programu budowy pierwszej EJ w Polsce

System bezpieczeństwa jadrowego w Polsce

Zadania UDT w zakresie energetyki jądrowej

ZUOP USUWANIE SKUTKOW ZDARZEN RADIACYJNYCH