09:00-10:10 – Sesja: „Eksploatacja i Bezpieczeństwo Elektrowni Jądrowych”

10:10-10:45 – Sesja: „Energia Jądrowa dla Społeczeństwa i w Odbiorze Społeczeństwa”

10:45-11:15 – Przerwa Kawowa

11:15-12:55 – Kontynuacja Sesji: „Energia Jądrowa dla Społeczeństwa i w Odbiorze Społeczeństwa”

13:00-14:00 – Przerwa obiadowa

14:00-15:05 – Sesja: „Wyzwania dla Polskiego Przemysłu Przy Budowie Elektrowni Jądrowych”

15:10-16:55 – Sesja: „Perspektywy: Kadry dla Polskiej Energetyki Jądrowej oraz Nowe Technologie Jądrowe na Świecie”

Pełny Program Szkoły w Języku Polskim

Main Session Program