Główny Specjalista w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Departament Energii Jądrowej

Odpowiedzialny za aspekty przemysłowe wdrażanego programu jądrowego:
– zmapowanie kompetencji i doświadczeń krajowego przemysłu pod kątem realizacji prac w sektorze jądrowym,
– realizacja działań stymulujących krajowy przemysł do współpracy ze światowym sektorem jądrowym: przygotowanie i realizacja serii szkoleń oraz działań informacyjnych dla krajowego przemysłu, głównie w obszarze funkcjonowania norm i standardów technicznych: ASME sec. III, ACI, IEEE, RCC, ISO 19443, KTA, innych oraz promocja krajowych przedsiębiorstw na światowych rynkach – organizacja min. 30 profilowanych misji gospodarczych oraz forów biznesowych w Polsce,
– kształtowanie regulacji technicznych w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu normalizacyjnego międzynarodowych standardów jądrowych,
– zaangażowany w prace grup roboczych NuclearEurope (były Foratom) w zakresie optymalizacji procesów supply chain na poziomie UE,
– zaangażowany w projekty dotyczące transferu jądrowego R&D do polskiego przemysłu.

2004-2012 Project manager/Project director w Polimex-Mostostal/ZREW – przygotowanie, realizacja, nadzór nad projektami inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi w sektorze energetycznym (w tym w obiektach jądrowych), petrochemicznym, stalowym, papierniczym. Łącznie kilkadziesiąt zrealizowanych projektów na terenie UE.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (mgr finansów i bankowości) oraz podyplomowych studiów MBA na Université I Lille we Francji (Insitut d’Administration des Entreprises).