Pan Jorge Luis Hernandez pracuje w IAEA od 2019 roku w Sekcji Oceny Bezpieczeństwa, Dywizji Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych, Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Jądrowej.

Pan Jorge Luis Hernandez ma 29 lat doświadczenia w przeprowadzaniu oceny bezpieczeństwa i bezpieczeństwie projektowym reaktorów jądrowych, w tym dużych elektrowni jądrowych, małych reaktorów modułowych (SMR) oraz reaktorów badawczych. Przed dołączeniem do agencji pan Jorge Luis Hernandez pracował w różnych krajach jako ekspert i kierownik projektu, w tym projektów międzynarodowych związanych z bezpieczeństwem jądrowym, dotyczących opracowywania regulacji, oceny bezpieczeństwa wbudowanych zabezpieczeń, deterministycznych analiz bezpieczeństwa i probabilistycznych analiz bezpieczeństwa.

W zakresie probabilistycznych analiz bezpieczeństwa (PSA) brał udział w zespołach opracowujących modele dla PSA poziomu 1 i poziomu 2, a także PSA zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych dla reaktorów wodnych ciśnieniowych (PWR). Ponadto brał udział w przeglądzie przewodników bezpieczeństwa IAEA (IAEA Safety Guides) w roli oficera technicznego, które dotyczyły PSA poziomu 1 (SSG-3 Rev. 1) i PSA poziomu 2 (SSG-4 Rev. 1), a także w opracowywaniu kilku dokumentów technicznych – TECDOC związanych z metodologią PSA, w tym dynamicznego PSA, starzeniowego PSA  i PSA poziomu 3.

W zakresie deterministycznych analiz bezpieczeństwa brał udział w zespołach wykonujących analizy deterministyczne dla reaktorów typu PWR. Był zaproszonym ekspertem biorącym udział w tworzeniu przewodnika bezpieczeństwa IAEA poruszającego temat wykonywania deterministycznych analiz bezpieczeństwa (SSG-2 Rev.1) oraz innych istotnych dokumentów technicznych z wykonywania deterministycznych analiz bezpieczeństwa.

W odniesieniu do oceny inżynieryjnych aspektów ważnych dla bezpieczeństwa, brał udział i kierował zespołami skupiającymi się nad zagadnieniem dla kilku reaktorów jądrowych. Brał również udział jako oficer techniczny w opracowywaniu wytycznych bezpieczeństwa IAEA SSG-88. Współpracował także z Agencją Energii Jądrowej, Programem Wielonarodowej Oceny Projektowej (Multinational Design Evaluation Programme) jako ekspert dla grupy roboczej ds. projektu EPR oraz z Europejską Siecią Technicznych Organizacji ds. Bezpieczeństwa (ETSON).

Pan Jorge Luis Hernandez posiada również doświadczenie jako inspektor bezpieczeństwa dla działania i projektowania struktur, systemów i komponentów elektrowni jądrowych, w tym kwalifikacji sprzętu, działań konserwacyjnych i inspekcji. Współpracował jako recenzent dyrektywy UE 2009/71/EURATOM ustanawiającej ramy społecznościowe dla bezpieczeństwa jądrowego instalacji jądrowych oraz jej poprawki, dyrektywy 2014/87/Euratom.

Prowadził i zarządzał kilkoma krajowymi i międzynarodowymi programami szkoleniowymi, obejmującymi zespoły międzynarodowych ekspertów prowadzących wykłady na temat oceny bezpieczeństwa i bezpieczeństwa projektowego dla reaktorów jądrowych. Obecnie koordynuje planowane przez dział współpracy technicznej dla państw członkowskich w odniesieniu do reaktorów jądrowych w imieniu Dywizji Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych.