Profesor nauk fizycznych. Ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie energii i energetyki jądrowej w ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (2009-2014) oraz Narodowego Centrum Badań Jądrowych (2015-obecnie). Zaangażowanie w prace nad projektami reaktorów wysokotemperaturowych HTGR i DFR. Promotor prac doktorskich w zakresie obliczeń reaktorowych i analiz bezpieczeństwa. Kierownik studium doktoranckiego „Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” w NCBJ (fin. z NCBR, Nr POWR.03.02.00-00-I005/17).