Dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni jest specjalistą w zakresie modelowania matematycznego i obliczeń cieplno-przepływowych maszyn i urządzeń energetycznych oraz całych układów cieplnych. Współautor ponad 80 publikacji z zakresu energetyki cieplnej i jądrowej. Od 2012 roku jest zaangażowany w proces kształcenia na specjalności energetyka jądrowa na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej. Promotor ponad 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Współorganizator i wykładowca na studium podyplomowym Energetyka Jądrowa na Wydziale MEiL PW. Uczestnik kilku projektów z zakresu energetyki jądrowej i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Odbył staże naukowe z zakresu energetyki jądrowej we Włoszech, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.