Warsztaty odbywają się równolegle w dwóch lokalizacjach:

WARSZTAT N – Narodowe Centrum Badań Jądrowych / Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Świerku

WARSZTAT R – Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie

Plan Warsztatów